Nhà môi giới

Nguyễn Bảo

Địa chỉ219B Nguyễn Đình Chiểu, p 5 quận.3

Tel0903.192.089

Email

Websitesaigongoldland.vn

Liên Hệ

Nguyễn Vũ

Địa chỉ219B Nguyễn Đình Chiểu, p 5 quận.3

Tel0903.158.289

Email

Websitesaigongoldland.vn

Liên Hệ

Phan Nghĩa

Địa chỉ219B Nguyễn Đình Chiểu, p 5 quận.3

Tel0906.966.229

Email

Websitesaigongoldland.vn

Liên Hệ

Nguyễn Hải

Địa chỉ219B Nguyễn Đình Chiểu, p 5 quận.3

Tel0903.78.39.98

Email

Website www.saigongoldland.vn

Liên Hệ

Hình ảnh hoạt động

  • KỈ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP
  • SGGL tổ chức ngày 8/3 và sinh nhật tháng 1-2-3 cho nhân viên
  • SGGL đi Nam Du
  • SGGL đi du lịch Trung Quốc
  • SGGL đi Vạn Lý Trường Thành TQ
  • Nhân viên xuất sắc của chi nhánh TSN
  • Nhân viên chi nhánh TSN dự sinh nhật công ty
  • SGGL ĐÁ BÓNG GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH TRAINING DANH CHO NHÂN VIÊN MỚI

CHIA SẼ KINH NGHIỆM

Cố vấn đầu tư cao cấp